چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر

1

ندا فلاح نژاد مجرد

دکتری حشره شناسی

تاثیر میزبان های مختلف گیاهی بر ویژگی های اکو فیزیولوژیک کرم غوزه پنبه

شیلا گلدسته

زهرا رفیعی

رضا وفایی شوشتری

موافق

2

الهه صادقی

دکتری حشره شناسی

تاثیر پذیری جمعیت اولیه کنه تارزن دو لکه ای از تغییر در الگو های تغذیه ای گیاه لوبیا به کمک عناصر سیلیس و بورون در شرایط آزمایشگاهی

رضا وفایی شوشتری 

حمید مدنی

موافق

3

مازیار بیرانوند

ارشد حشره شناسی

تاثیر سم کائولن کنفیدور ، دورسبان و ترکیب کنفیدور و دورسبان بر سوسک برگخوار ناران

زهرا رفیعی کرهرودی

علیرضا نظری

موافق

4

سیما شجری

ارشد زراعت

بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن ، نیتروکسین و اسید هیومیک بر خصوصیات زراعی و عملکرد روغن در گلرنگ

نور علی ساجدی

محمد رضا سبحانی

موافق

5

راحله میرزائی

ارشد حفاظت خاک

اثر ورمی کمپوست و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت بر قابلیت دسترسی کادیوم در خاک لومی سیلتی

امیر حسین بقائی

سید مهدی نبئی

موافق

6

مهرنوش وکیلی

ارشد حفاظت خاک

اثر کود گاوی و ورمیکو لایت بر قابلیت دسترسی هیدرو کربن نفتی در خاک

امیر حسین بقائی

جعفر فخرایی

موافق

7

محمد فریدونی شمس آبادی

ارشد حفاظت خاک

اثر کاربرد رس بر قابلیت جذب هیدرو کربن های نفتی در یک خاک آلوده به کادمیوم

امیر حسین بقائی

 

آناهیتا پلوس

موافق

8

سید جلال مشهدی

ارشد حفاظت خاک

تجزیه و تحلیل زمین آماری ویژگهای خاکهای زراعی در منطقه راسوند شازند

امیر حسین بقائی

جواد وروانی

موافق

9

مریم احمدی

دکتری حشره شناسی

ارزیابی مقاومت کرم برگخوار چغندر به حشره کش های دیازینون کلروپیریفوس ، و تیودیکارب

شیلا گلدسته

بهنام امیری

زهرا رفیعی

الهام صنعتگر

موافق

10

مهدی نجف پور

حشره شناسی

تاثیر پایه های مختلف خيار پیوندیگلخانه ای و تي كمپوست بر روی پارامترهای زیستی کنه ی دو لکه ای تارتن

شیلا گلدسته

سید مهدی نبئی

موافق