يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر

1

الهه علی میرزایی

حشره شناسی

تاثیر کامکت روی پایه های مختلف خیار پیوندی گلخانه ای بر روی پارامترهای زیستی کنه ی تارتن ( دولکه ای)

شیلا گلدسته

ابراهیم سلیمان نژادیان

موافق

2

مریم بصریان

دکتری حشره شناسی

تاثیر 5 نوع اسانس های گیاهی بر شاخص های بیولوژیکی و ویژگی های رفتاری مراحل زیستی سوسک برگخوار ناران و بررسی موثر ترین اسانس روی کفشدوزک شکارگر آن در شرایط ازمایشگاهی

رضا وفایی شوشتری 

زهرا رفیعی کرهرودی

بهمن پناهی

موافق

3

ستاره مومن بیت اللهی

دکتری حشره شناسی

بررسی اثر سمیت تماسی 5 نوع اسانس گیاهی بر روی مراحل زیستی و دشمن طبیعی آن در شرایط آزمایشگاهی و کاربرد موثر ترین آنها در فضای سبز شهری منطقه 7 تهران

رضا وفایی شوشتری 

زهرا رفیعی کرهرودی

موافق

4

علیه یحیی پور

دکتری حشره شناسی

بررسی مقایسه ای فون و تنوع زیستی پادمان در جنگل های استان مازندران

رضا وفایی شوشتری 

معصومه شایان مهر

موافق

5

یاسمین شفیقی

دکتری حشره شناسی

بررسی فون حشرات مرتبط با درختان بید و محاسبه شاخص های تنوع و غنای گونه ای آنها در استان آزربایجان غربی

رضا وفایی شوشتری  محمد رضا زرگران

بهمن شمس آباد

موافق

6

احمد ولی زاده

دکتری حشره شناسی

بررسی و شناسایی نماتدهای بیماری زای حشرات در استان تهران

شیلا گلدسته

زهرا رفیعی کرهرودی مجید پدرام

موافق

7

مهسا سماواتیان

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

ارزیابی اثرات زمانهای مختلف کاربرد علف کش ترفلان بر کنترل علف های هرز در سیستم های خاک ورزی مرسوم و حفاظتی در زراعت پنبه

محمد برزعلی

زهرا رفیعی کرهرودی

موافق

8

الهام دزفولی

فیزیولوژی

بررسی و اندازه گیری مقادیر بقایا و متابولیت های عمده و اصلی سموم آفت کش دیازینون ، کلر پایریفوس و ایمیداکلوپرید منابع اب استان تهران

شیلا گلدسته سهراب ایمانی

کامبیز لاریجانی رضا وفایی شوشتری

موافق

9

هنگامه هشیار

دکتری حشره شناسی

تاکسونومی و تنوع گونه ای زنبورهای گرده افشان خانواده در استان مازندران

رضا وفایی شوشتری

لیدا دهقان دهنوی شیلا گلدسته

موافق

10

مهدی نجف پور

حشره شناسی

تاثیر پایه های مختلف گوجه پیوندی گلخانه ای بر روی پارامترهای زیستی کنه ی دو لکه ای تارتن

شیلا گلدسته

سید مهدی نبئی

موافق

11

بهنام نورمحمد کاوسی

حشره شناسی

تاثیر پایه های مختلف خیار پیوندی گلخانه ای بر روی پارامترهای زیستی کنه ی دو لکه ای تارتن

شیلا گلدسته

سید مهدی نبئی

موافق

12

فیروزه فرید افشار

حشره شناسی

تاثیر سطوح مختلف منیزیم و کلات آهن روی پایه های مختلف خیار پیوندی گلخانه ای بر روی پارامترهای زیستی کنه ی دو لکه ای تارتن

شیلا گلدسته

ابراهیم سلیمان نژادیان

موافق