يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر

1

فاطمه قبادی پور

حشره شناسی

اثر حشره کشی اسانس گیاه دارویی بادرشبو ، گیاه دارویی اسفرزه ، گیاه دارویی نعناع ، روی مراحل مختلف شب پره الماسی ، در شرایط آزمایشگاهی

علیرضا نظری

زهرا رفیعی کرهرودی

موافق

2

مریم جعفری

دکتری حشره شناسی

مدل های رشد و نمو وابسته به دما و پارامترهای دموگرافیک کفشدوزک  با تغذیه از کنه های تارتن

شیلا گلدسته حسین رنجبر اقدم

عباس علی زمانی   سلیمان نژادیان

موافق

3

علیرضا رجبی مظهر

حشره شناسی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتوئید  خانواده Braconidae (Hymenoptera) در استان همدان

شیلا گلدسته

سمیرا  فراهانی  ابراهیم عزیز خانی

موافق

4

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان

دکتری حشره شناسی

مطالعه فونستیک و تاکسونومیک خانوتده های myrmeleontidae , ascalaphidae (neuropera-planipennia)  در ایران و بررسی موقعیت تاکسونومی گونه های ایرانی جنس  ptyngidricerus ( neu: ascalaphidae)  با استفاده از روش مرفومتریک هندسی

رضا وفایی شوشتری  فریبا مظفریان

ابراهیم ابراهیمی

موافق

5

شهره فقیه زاده گرجی

دکتری حشره شناسی

بیواکولوژی بالشک مرکبات  pulvinaria aurantii  روی درختان نارنج در شهرستان بابل

شیلا گلدسته عباسعلی زمانی

 

موافق

6

الهه لطفی زاده

حشره شناسی

بررسی فونستیک شبع عقرب ها در مزارع ، باغات و مراتع شهرستان گرگان و حومه

رضا وفایی شوشتری

مهرداد نصیر خانی

موافق

7

محمد اسماعیل توسلی

مدیریت بیابان

بررسی روابط متقابل برخی خصوصیات خاک و گیاه در گونه های گز و اتریپلکس در منطقه بیابانی دشت شمال گلپایگان

حمید ترنج زر

عباس احمدی

موافق

8

راضیه قوامی

حشره شناسی

بررسی فون پادمان  در شهرستان خرم اباد

رضا وفایی شوشتری

مرتضی کهراریان

موافق

9

سمیه صنعتی

دکتری حشره شناسی

بررسی رفتار شکارگری و فراسنجه های زیستی کفشدوزک   oenopia congloata cantaminata شکارگر پسیل معمولی پسته

شیلا گلدسته اصغر شیروانی

مریم راشکی

موافق