يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

رديف

نام ونام خانوادگي          دانشجو

رشته وگرايش

موضوع پايان نامه/رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

حیدر رفیعی

زراعت

بررسی اثرات کاربرد نانو پتاسیم و زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم سانته

مسعود گماریان

حمید مدنی

موافق

2

پیمان مرادی

زراعت

بررسی تاثیر مقادیر مقادیر مختلف نیتروژن و روی در نظامهای زراعی رایج پایدار و اکولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای

نور علی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

3

نرجس نظری

مدیریت بیابان

ارزیابی تغییرات مکانی ذخایر کربن الی خاک در عرصه های منابع طبیعی شهرستان شازند

نوراله عبدی

جواد وروانی

موافق

4

بهرام آقا بیگ لویی

"

مدل سازی تحلیل آبدهی قطره چکانهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای سطحی جهت بهبود کارایی آنها

محسن نجارچی

جعفر فخرایی

موافق

5

حسین مددی

"

اندازه گیری رسوبات ته نشین شده ریزگردها با استفاده از تله های رسوب گیر در دوره سه ماهه مطالعه موردی شهر قم

حمید ترنج زر

نوراله عبدی

موافق

6

ساجده عبدلی

"

ارزیابی تغییرات  مکانی ذخایر کربن آلی خاک در عرصه های منابع طبیعی حوزه آبخیز کویر میقان اراک

نوراله عبدی

جواد وروانی

موافق

7

مرتضی زارعی

"

بررسی تاثیر الودگی پالایشگاه و پتروشیمی شازند برابهای منطقه روستای کزاز

حمید ترنج زر

جواد وروانی

موافق

8

سیما حسینی

"

بررسی شرایط اکولوژی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی آویشن کوهی در شهرستان اراک

عباس احمدی

غلامرضا نادری

موافق

9

عبدالرضا ارمکیان

"

پایش بیابان زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیار های آب و اقلیم – دشت مسیله قم

جواد وروانی

حمید ترنج زر

موافق

10

سمیه قائد رحمتی

"

میزان ربایش ریز گرد های توسط برگ درختان زبان گنجشک ، افرا ،ۀ برگ نو در شهرستان دورود

حمید ترنج زر

نور اله عبدی

موافق

11

حسن زارع زاده مهریزی

"

بررسی اثرات کاربرد جبرلیک اسید بر عملکرد و درصد اسانس در گیاه دارویی بادر شبویه تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی قم

عباس احمدی

غلامرضا نادری

موافق

12

محمد جواد احمدی

:

بررسی راندمان آبیاری در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک اجرا شده در منطقه فراهان

جواد وروانی

نوراله عبدی

موافق

13

شهره کمالوند

"

بررسی فونستیک زنبورهای گرده افشان خانواده megachilidae  در خرم اباد

شیلا گلدسته

رضا وفایی شوشتری

موافق