يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر

1

پگاه بابائی نیا

دکتری حشره شناسی

تاثیر سلنیوم بر پارامنر های زیستی و زاد آوری بید سیب زمینی

شیلا گلدسته

ابراهیم سلیمان نژادیان

نورعلی ساجدی

موافق

2

شبنم مرادی

ارشد زراعت

تاثیر اسید اسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژی گندم دیم

نورعلی ساجدی

شهاب خاقانی

موافق

3

محمد عالی

ارشد زراعت

بررسی اثرات تنش خشکی و دور آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت سینگل کراس 704، 703، 705، 706

سید مهدی نبئی

شهاب خاقانی

موافق

4

مهران شاه نظری

ارشد زراعت

بررسی اثرات تنش خشکی و کودهای بیولوژیکی بر گیاه لوبیا قرمز رقم (ks31169) در اراک

سعید چاوشی

شهاب خاقانی

موافق

5

داریوش مهدی پور

دکتری حشره شناسی

بررسی فون کولیسیده های و تعیین میزان کارایی دشمنان طبیعی آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک ناقلین مهم بیماری های انسانی ( مالاریا و تب خونریزی دهنده ) در استان تهران

رضا وفایی شوشتری

الهام صنعتگر سید حسن موسی کاظمی

موافق

6

محمد علی سهرابی

ارشد زراعت

ارزیابی ذرت دانه ایی سینگل کراس تحت تنش کمبود آبی

مسعود گماریان

شهاب خاقانی

موافق