يکشنبه 31 تير 1397
 انتخاب وب سایت

طبقه

کلاس

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

30/15-14

15/17-45/15

19-30/17

اول

1

مبانی کشاورزی پایدار

 

گیاه شناسی 2

اکولوژی

 

هیدرولیک عمومی

استاد چاوشی

 

استاد چاوشی

استاد سبحانی

 

استاد وروانی

2

اقتصاد عمومی

ماشینهای کشاورزی

 

ماشینهای کشاورزی

 

 

استاد ذبیحی

استاد مشهدی

 

استاد مشهدی  

 

 

آزمایشگاه محیط زیست

دیمکاری

آفات مهم گیاهان جالیز و سبزی و زینتی

زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

 

 

آستاد نادری

استاد رفیعی

استاد نادری

 

 

 

کارگاه کامپیوتر

 

 

تحلیل آماری

 

 

 

 

 

استاد چنگیزی

 

 

 

دوم

3

تاریخ تحلیلی (خ)

اندیشه اسلامی 1 (خ)

اندیشه اسلامی 1 (ب)

اندیشه اسلامی 2 (خ)

اندیشه اسلامی 1 (خ)

 

استاد رمضانی

استاد ملکوتی

استاد ملکوتی

استاد ملکوتی

استاد ملکوتی

 

4

اندیشه اسلامی (خ)

اندیشه اسلامی (ب)

تاریخ فرهنگ و تمدن (خ)

آئین زندگی (ب)

آئین زندگی (ب)

 

استاد صیدی

استاد صیدی

استاد مبلغی

استاد نبی زاده

استاد نبی زاده

 

5

تفسیر موضوعی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ تحلیلی (خ)

تاریخ فرهنگ وتمدن (ب)

دانش خانواده و جمعیت (خ)

 

استاد سجادی

استاد رمضانی

استاد رمضانی

استاد مبلغی

استاد کاهدی

 

6

تفسیر موضوعی (ب)

تفسیر موضوعی (ب)

 

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (ب)

 

استاد صابری نسب

استاد صابری نسب

 

استاد یاری

استاد یاری

 

7

تفسیر موضوعی (خ)

وصیت نامه امام (خ)

 

تفسیر موضوعی (ب)

تفسیر موضوعی (ب)

 

استاد محمدی

استاد محمدی

 

استاد فرجی آستانه

استاد فرجی آستانه

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

8

تاریخ فرهنگ و تمدن (خ)

تاریخ فرهنگ و تمدن (ب)

 

تاریخ تحلیلی (ب)

وصیت نامه امام (ب)

 

استاد مبلغی

استاد مبلغی

 

استاد رحیمی

استاد رحیمی

 

9

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (خ)

انقلاب اسلامی (ب)

 

استاد بیات

استاد بیات

استاد بیات

استاد بیات

استاد سعیدی

 

10

آئین زندگی(خ)

 

 

دانش خانواده(ب)

دانش خانواده(ب)

 

استاد سلحشورنیا

 

 

استاد هندیانی

استاد هندیانی

 

11

قارچ شناسی

آشنایی با قرآن کریم (خ)

آموزش مقدماتی عکاسی

آموزش خوشنویسی

 

 

استاد حجازی

استاد میر اشرفی

استاد روغنی

استاد جدیدی

 

 

12

 

آشنایی با قرآن کریم (خ)

 

آشنایی با قرآن کریم(ب)

 

 

 

استاد شایسته مهر

 

استاد شیخی مهرآبادی

 

 

چهارم

13

ریاضی

ریاضی

ریاضی

آشنایی با دفاع مقدس(ب)

 

 

استاد خجسته

استاد خجسته

استاد خچسته

استاد نادری

 

 

14

اصول ژنتیک دام و طیور

 

 

تشریح و فیزیولوژی دام

 

 

استاد چنگیزی

 

 

استاد منصوری

 

 

15

 

درخت شناسی عمومی

 

جامعه شناسی  روستایی و عشایری

 

 

 

استاد احمدی

 

استاد احمدی

 

 

16

 

آمار و احتمالات

 

اصول اصلاح نباتات

 

 

 

استاد گماریان

 

استاد گماریان

 

 

17

عکسهای هوایی

ژنتیک

 

 

 

 

استاد ترنج زر

استاد خاقانی