چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

مریم زین العابدینی

ارشد حشره شناسی

بررسی فونستیک سنهای خانواده Miridae در مزارع، باغات و مراتع شهرستان خمین و حومه

رضا وفایی شوشتری

 

شیلا گلدسته

1394/11/25

2

شهره کمالوند

ارشد حشره شناسی

بررسي فونستيک زنبورهای گرده افشان خانواده Megachilidae(Hymenoptera:Apoidea) در خرم آباد

شیلا گلدسته

رضا وفایی شوشتری

1394/11/25