چهارشنبه 29 اسفند 1397
 انتخاب وب سایت

محیط زیست و مدیریت مناطق بیابانی

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: عباس احمدی

8مرتبه علمی: استادیار پایه 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی( مرتع و آبخیزداری) از دانشگاه تهران، 1380

کارشناسی ارشد: مرتعداری از دانشگاه تهران، 1382

دکتری: علوم مرتع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1386.

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): -

      4 مقالهISI-Listedتعداد مقالات

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 9 مقاله

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 2 کتاب در دست بررسی

 تعداد ثبت اختراع:

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 3

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 32 مقاله

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 10  مقاله

 

سوابق اجرایی

- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از 1385.

- دبیر علمی دومین و سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران اراک، شهریور ماه 1390و 1391.

- مدیر گروه کارشناسی محیط زیست و ارشد مدیریت مناطق بیابانی از 1391.